ใบสมัคร

การใช้งานอุปกรณ์ท่อ

อุปกรณ์ท่อและท่อไปจับมือ เช่นเดียวกับท่อที่ใช้สำหรับการใช้งานที่อยู่อาศัยสาธารณะและอุตสาหกรรมที่หลากหลายดังนั้นอุปกรณ์ท่อ ไม่สามารถเชื่อมต่อท่อโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และหน้าแปลนที่เหมาะสม ข้อต่อท่ออนุญาตให้ติดตั้งและเชื่อมต่อท่อหรือเข้าร่วมได้ตามความจำเป็นและสิ้นสุดลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ท่อรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในรูปร่างขนาดและวัสดุ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านของอุปกรณ์อุตสาหกรรมและงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิต อุปกรณ์บางอย่างมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเพื่อให้สามารถสร้างขึ้นบนหลักการต่าง ๆ เช่นระบบไฮดรอลิกนิวแมติกขึ้นอยู่กับการใช้งานขั้นสุดท้าย อุปกรณ์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานที่หลากหลาย

southeast -01
southeast -02
southeast-03
Pipe Fittings-01
Pipe Fittings-06

ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการใช้งานของอุปกรณ์ท่อเป็นเวลานานไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อการใช้งานของท่อ ในขณะที่รายการของการใช้งานท่อยังคงขยายตัวความแข็งแรงความยืดหยุ่นอัตราการไหลที่ดีมากและการทนต่อสารเคมีสูงเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนที่หรือการถ่ายโอนของเหลวไอน้ำของแข็งและอากาศจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ด้วยท่ออุปกรณ์ท่อมีการใช้งานอื่น ๆ เช่น:

การขนถ่ายวัสดุอันตรายมากเช่นสารเคมีและของเสีย

การป้องกันอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนจากแรงกดดันสูง

ปกป้องจากการกัดกร่อนและสภาพอากาศสุดขั้วอื่น ๆ

ทนต่อสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม

Worker cutting metal with grinder. Sparks while grinding iron
Pipe Fittings-04
Pipe Fittings-02